Сградата се намира в гр. Царево. Фасадите са изпълнени с топлоизолационна система “Вебер” с крайно покритие - силикатна мазилка.
Обемът на фасадата е 4200 кв. м.
Изпълнени са вътрешни гипсови машинни мазилки - 7500 кв. м.
Подови замазки - 1400 кв. м.
Времетраене на изпълнените СМР - 6 месеца

 

Назад